Menu

4. Utlånsbetingelser

Betingelser for bruk av bilder og videoer

Vi gjør oppmerksom på at bildene kun er tillatt brukt i forbindelse med markedsføring av Nordfjord og at de i utgangspunktet kun kan benyttes av reiselivsrelaterte virksomheter, arrangører og presse i tillegg til medlemmer i Visit Nordfjord. 

BILDER:

Bruk av bilder i strid med utlånsbetingelsene vil medføre at du blir fakturert for bruken av billedmateriellet i henhold til den enkelte fotografs til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen vil avhenge av bruk og opplag. I tillegg påløper et straffegebyr på NOK 5.000,- pr. bilde. 
Bildene kan ikke brukes til kommersielle formål som eksempelvis postkort, t-skjorter, kalendere og ikke-relevante annonser. Bruk av bilder i tråd med retningslinjene som nevnt ovenfor, er kostnadsfri for bruker.
Hvis du er i tvil om bruken faller inn under retningslinjene for utlån fra billedbasen eller hvis du ønsker å benytte bilder til andre formål, ta kontakt med Visit Nordfjord, mail@nordfjord.no.

Visit Nordfjord

Perhusvegen 24

6783 Stryn 

eller mail@nordfjord.no, straks etter produksjon. 

Bilder som lastes ned fra databasen kan kun benyttes til det formålet som er angitt i bestillingen. De skal deretter slettes. Dersom bildene ønskes benyttet til andre formål i tillegg eller i stedet for det formålet som ble oppgitt ved bestilling av bildene, må ny bestilling sendes. Den som bestiller bildene er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og det formålet som oppgis ved bestilling. Det er ikke tillatt å distribuere bilder videre til andre brukere. 

Alle bilder som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjonen som er opplyst i tilknytning til hvert bilde i billedbasen. Med akkreditering menes en setning som for eksempel: Foto: Visit Nordfjord / fotograf 

 

VIDEO:

  • Visit Nordfjord har fulle rettigheter til videoene som distribueres. Brukeren gis begrenset bruksrett til filmene.
  • Avklaring rundt bruk av video skal avklares med Visit Nordfjord for hvert enkelt tilfelle.
  • Bruk av video i andre filmprosjekter, og klipping/redigering av videomateriale må avklares på forhånd med Visit Nordfjord.
  • Brukeren har ikke rett til å gi tredjepart rettigheter til bruk av innholdet i fremtidige produksjoner. Dette gjelder også filmselskaper.
  • Brukeren skal på ingen måte omsette innholdet i kommersiell sammenheng.
  • Visit Nordfjord skal krediteres om mulig ved bruk av innholdet.
  • Visit Nordfjord skal ha tilsendt ferdigstilt film dersom innhold fra Visit Nordfjord brukes i produksjonen.